9.Sınıf

Coğrafyanın tanımı

Doğal ve beşeri unsurlar

Coğrafyanın alt bilim dalları

Haritanın tanımı

Harita çeşitleri

Harita problemleri

Harita çizim yöntemleri

İzohipsler

Paraleller

Meridyenler

Yerel saat hesaplamaları

Saat dilimleri

Türkiye'nin coğrafi konumu

Dünyanın şekli ve sonuçları

Dünyanın günlük hareketi ve sonuçları

Dünyanın yıllık hareketinin sonuçları

Eksen eğikliği

Mevsimler

İklim kuşakları

Atmosfer

Atmosferin etkileri

Atmosferin katmanları

Sıcaklık

Sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

Basınç

Basıncı etkileyen faktörler

Hava hareketleri

Rüzgarlar

Rüzgarın hızını etkileyen faktörler

Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler

Rüzgar çeşitleri

Nem

Yoğunlaşma

Yağış

Yerin oluşumu

İç kuvvetler

Dış kuvvetler

10.Sınıf

Yerin oluşumu

Kayaçlar

Püskürük (mağmatik) kayaçlar

Metamorfik (başkalaşım) kayaçlar

Tortul (sedimenter) kayaçlar 

Levhaların oluşumu

Levha hareketleri

Jeolojik devirler

Volkanların,depremlerin ve sıcak suların

dağılışı

Sular

Denizler ve okyanuslar

Göller

Akarsular 

Yeraltı suları ve kaynaklar

Toprak nedir

Toprak çeşitleri

Bitki örtüsünün dağılışı

Bitki formasyonları

Nüfus ve nüfusun özellikleri

Nüfus sayımları

Nüfusun dağılışı

Nüfus yoğunluğu

Yoğun nüfuslu bölgeler

Nüfusun tarihsel gelişimi

Nüfus piramitleri

Göçün nedenleri

Göç türleri

Göçün sonuçları

Kavimler göçü

Ekonomik faaliyetlerin gelişimi

Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması 

 

11.Sınıf

Biyoçeşitlilik

Canlıların yeryüzündeki dağılışı

Ekosistem

Enerji akışı

Madde döngüleri

Nüfus politikaları

Ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları

Türkiye'de nüfus politikaları

Şehirlerin fonksiyonları

Şehirlerin etki alanları

Üretim,dağıtım ve tüketim

Üretim,dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörler

Doğal kaynaklar

Doğal kaynak ve ekonomi

Medeniyetlerin beşiği Anadolu

Türkiye'de arazi kullanımı

Türkiye'de ekonominin sektörel dağılımı

 

 

 

 

12.Sınıf

Ekstrem olaylar

İnsan ve doğa etkileşimi

Uygarlıkların ortaya çıkışı

İlk uygarlıklar

Ekonomik faaliyetlerin gelişimi ve etkileri

Ruhr bölgesi

Şehirleşme,sanayi ve göç ilişkisi

Gebze

Bombay

Geçmişten günümüz dünyasına

Teknolojik gelişme ve doğaya etkisi

Türkiye'de bölge sınıflandırması

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞAL VE BEŞERİ UNSUR
HARİTA BİLGİSİ
PARALEL VE MERİDYEN
DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
DÜNYANIN HAREKETLERİ
EKSEN EĞİKLİĞİ
ATMOSFER
SICAKLIK
BASINÇ VE RÜZGAR
NEM VE YAĞIŞ
YERİN OLUŞUMU
İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVET-AKARSU
DIŞ KUVVET-RÜZGAR
DIŞ KUVVET-BUZUL
KAYAÇLAR
LEVHA TEKTONİĞİ
AKARSULAR
YERALTI SULARI
TOPRAK
NÜFUS
NÜFUSUN DAĞILIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
GÖÇLER
EKONOMİK FAALİYETLER
CANLILARIN DAĞILIŞI
ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM
DOĞAL KAYNAKLAR
TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
EKSTREM OLAYLAR
DOĞA VE İNSAN
UYGARLIKLAR
ŞEHİRLEŞME VE SANAYİ
BÖLGELER
LİSE COĞRAFYA DERGİSİ


Lise Coğrafya Dergisi öğrencilere hizmet eden ücretsiz sitedir. İçeriğimizin tamamı özgündür. Sitemiz okula yardımcı kaynaktır. Ders notlarımızı, videolarımızı, içeriklerimizi iyi takip edin. Sitemizde ki hiç bir veri kopyalanamaz ve kullanılamaz, ancak kaynak gösterilerek ve bilgi vererek kullanabilirsiniz. Kaynak göstererek kullanma hakkı sadece öğrencilere aittir. Ticari amaçla kopyalanması, basılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır.